Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, ανακοινώνει τη συμμετοχή του  στο πρόγραμμα Wep του Ευρωπαϊκoύ Πανεπιστημίου Κύπρου το όποιο είναι μια πρωτοβουλία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του κλάδου Αγγλικής Φιλολογίας προσφέροντας δωρεάν μαθήματα αγγλικών σε παιδιά που εξυπηρετούνται από το Σώμα Εθελοντών ή από τις Εθελοντικές Οργανώσεις μέλη του

Δείτε επίσης: