ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ’ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
17 Οκτωβρίου 2014 στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014, η Δ’ Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Μετά από σύντομο χαιρετισμό και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου από τον Αναπληρούντα τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Σοφοκλή Φυττή, απήυθυνε προσφώνηση ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Σταύρος Ολύμπιος και απήυθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Καδής, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου  κ. Ανδρέας Ασσιώτης, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Δρ. Χριστίνα Γιαννάκη και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη. 

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε, από τον εκπρόσωπο των βουλευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών που ετοιμάσθηκε από το ΠΣΣΕ με θέμα: ««Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης». 

Το Υπόμνημα της 4ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ’ Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό ώστε οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν και οι αρχές και αξίες του εθελοντισμού, που αποτελούν σημαντική κληρονομιά του τόπου μας, να παραμείνουν ψηλά και να μην επηρεαστούν από την οικονομική κρίση.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους των διαφόρων τομέων δραστηριότητας των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να κάνουν προφορικές τοποθετήσεις στη βάση του Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. Τοποθετήσεις στα διάφορα θέματα που τέθηκαν στη Σύνοδο έγιναν επίσης από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  Παρέμβαση έκανε επίσης ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

> > Πρακτικά

 

Δείτε επίσης: