• Εθνική Αναφορά Αξιολόγησης του 1ου 3-ετούς κύκλου της Νέας Στρατηγικής για τη Νεολαία 2010 – 2012 (National Report. First Cooperation cycle of the EU Youth Strategy 2010 – 2012)
  • Εθνική Αναφορά για την Νεολαία και τον Εθελοντισμό [2006]  
    Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ ετοίμασαν την  
 

Δείτε επίσης: