•  Λειτουργία μηχανογραφημένου συστήματος ΑΡΩΓΗ - Σύστημα ενιαίας διαχείρισης παροχής υποστήριξης προς τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ από το 2014-2018 με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από τα κοινωνικά παντοπωλεία και τους οργανωμένους φορείς.  
 • Συμβολή ΠΣΣΕ στη διαμόρφωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος [2014]
 • Απόψεις ΠΣΣΕ για την Ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020 - Ανακοίνωση της ΕΕ για τη Δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις
   
 • Απόψεις ΠΣΣΕ στην ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020 βάσει της Ανακοίνωσης της ΕΕ για τη Δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις
   
   
 • Υποβολή απόψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στα πλαίσια της παρακολούθησης του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού).
 • Θέσεις/Εισηγήσεις ΠΣΣΕ για τα προβλήματα που παρουσιάζονται με τις υπερπληρωμές επιδομάτων και συντάξεων - Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [17 Φεβρουαρίου  2014] 
 • Διάσκεψη Τύπου ΠΣΣΕ για τον κίνδυνο βιωσιμότητας των εθελοντικών οργανώσεων λόγω της οικονομικής κρίσης και από το κούρεμα των καταθέσεων
 •  Συμμετοχή ΠΣΣΕ στη διαμόρφωση και στη συζήτηση των πολιτικών για για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
 • Έκτακτη Γενική Συνέλευση των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ για ανταλλαγή απόψεων αντιμετώπισης των προβλημάτων των εθελοντικών οργανώσεων που προκύπτουν από την οικονομική κρίση και ιδιαίτερα των οργανώσεων που επηρεάζονται από το κούρεμα των καταθέσεων
 • Υπόμνημα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
 • Συμμετοχή ΠΣΣΕ με δράσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας 2010
 • Απόψεις ΠΣΣΕ στην ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση στην Κύπρο [2009]
   

Δείτε επίσης: