Ο διορισμός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δηλώνει την ετοιμότητα του κράτους να στηρίξει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και το εθελοντικό κίνημα στην Κύπρο.  Το ΠΣΣΕ χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα αποβεί προς όφελος του εθελοντικού κινήματος.

Δείτε επίσης: