Σεμινάρια 1ου εξαμήνου 2019
πιστοποιημένου από την ΑνΑΔ, Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ
 

 

Α/Α

Τίτλοι σεμιναρίων

Διάρκεια (ώρες)

1.

Εκπαίδευση φροντιστών κατ΄ οίκον φροντίδας

100

2. 

Απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Ευθύνες των Οργανισμών

7

3.

Απαιτήσεις ISO 9001:2015 - Πλαίσιο Λειτουργίας, Ηγεσία, Πολιτική, Σχεδιασμός και Υποστήριξη

(1ο σεμινάριο της σειράς τεσσάρων σεμιναρίων για το ISO)

7

4.

Απαιτήσεις ISO 9001:2015 - Υποστήριξη και Λειτουργία Οργανισμού και Συστήματος Ποιότητας (2ο σεμινάριο)

7

5.

Απαιτήσεις ISO 9001:2015 - Αξιολόγηση επιδόσεων, Ανασκόπηση και Βελτίωση Λειτουργιών ΜΚΟ (3ο σεμινάριο)

7

6.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εσωτερικού επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 (4ο σεμινάριο)

7

 

    Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

 

Δείτε επίσης: