Σεμινάρια 1ου εξαμήνου 2019
πιστοποιημένου από την ΑνΑΔ, Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ
 

 

Α/Α

Τίτλοι σεμιναρίων

Διάρκεια (ώρες)

1. 

Απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Ευθύνες των Οργανισμών *

7

2.

Παρουσίαση για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

2

 3

 Συμβουλευτική Στήριξη και Καθοδήγηση Υπευθύνων Προγραμμάτων

 7

 

    * Τα προγράμματα εγκρίθηκαν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

 

Δείτε επίσης: