Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από το Πιστοποιημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, σεμινάριο με θέμα: Διαδραστικό Εισαγωγικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης Εθελοντών, το Σάββατο 5 Απριλίου 2014. Το σεμινάριο ήταν ολοήμερο και το παρακολούθησαν εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Λευκωσίας. Μέσα από το βιωματικό εργαστήριο οι εκπαιδεύτριες κ. Άντρια Αθανασίου και κ. Παναγιώτα Χριστοδούλου, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των εθελοντών με τις διαδραστικές και πρακτικές ασκήσεις που αποτελούσαν τη βασική πτυχή του σεμιναρίου.

Δείτε επίσης: