Το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι εθελοντές του Σώματος Εθελοντών βρίσκονται στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να προσφέρουν βοήθεια στους επισκέπτες του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, οι εθελοντές θα προσφέρουν καθοδήγηση στους ασθενείς και επισκέπτες στους χώρους του Νοσοκομείου, βοήθεια στις εγγραφές για ραντεβού και βοήθεια στην παραλαβή των φαρμάκων από το φαρμακείο του Νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίσς στο τηλ. 22512602.

Δείτε επίσης: