Η Εκτελεστική Γραμματεία απαρτίζεται από τους αξιωματούχους της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής.

 

Εκτελεστική Γραμματεία 2018-2020

Πρόεδρος - Ηλίας Δημητρίου

Αντιπρόεδρος - Ανδρέας Σεργίου

Γραμματέας - Γιανούλλα Κυριακίδου

Ταμίας - Πέτρος Πέτρου

Οργανωτικός Γραμματέας - Χρύσω Αργυρού

Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Μαρία Άζινου

Βοηθός Ταμίας - Ευανθία Παπασάββα
Βοηθός Γραμματέας - Κωστάκης Μιχαήλ

Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας - Μαρία Σταύρου 

 

Δείτε επίσης: