Προσωπικό Γραφείων ΠΣΣΕ

Για τη γενική οργάνωση και διεύθυνση των γραφείων του Συμβουλίου, εργοδοτείται επιστημονικό και γραμματειακό προσωπικό, το οποίο λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας του ΠΣΣΕ. Ο συντονισμός, η προώθηση και η υλοποίηση των διαφόρων εργασιών του γραφείου γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ.   

 Λειτουργός Α - Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου  

 Λειτουργός Β - Χρυστάλλα Τοπουζή  

 Λειτουργός Γ - Αλεξάνδρα Κυριάκου 

 Γραμματειακή Λειτουργός - Τασούλα Βασιλείου  

 Λειτουργός Βουλής Γερόντων 
 

Δείτε επίσης: