Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Σαϊττά, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ),  ως το Ανώτατο θεσμοθετημένο Σώμα για το Συντονισμό του Εθελοντισμού,  αποφάσισε να στηρίξει την προσπάθεια άμεσης αναδάσωσης.  Με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το συντονισμό του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού καθορίστηκε ομάδα εθελοντών από το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας και Λεμεσού η οποία ανέλαβε εθελοντικό έργο αναδάσωσης στο Σαϊττά το 2007. 
 

Δείτε επίσης: