Στο πλαίσιο των εργασιών της, η Βουλή των Γερόντων προσέφερε βοήθεια και καθοδήγηση σε ηλικιωμένους και σε συγγενείς τους για την συμπλήρωση των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. 

Εξυπηρετήθηκαν περίπου 500 άτομα.  

Δείτε επίσης: