Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Βουλής των Γερόντων δημιουργήθηκε η Ομάδα Διαγενεακής Αλληλεγγύης με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας με την Παιδοβουλή. 

 

Στα πλαίσια της ομάδας αυτής έγινε προσπάθεια συνεργασίας και προσέγγισης των δύο ηλικιακών ομάδων με σκοπό την διαμόρφωση ενός πλαισίου διεξαγωγής διαλόγου, ανάμεσα σε βουλευτές της Βουλής των Γερόντων και της Παιδοβουλής.

 

Ευρύτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη διαλόγου και συνεργίας σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και η καθιέρωση του Διαγενεακού διαλόγου, η μείωση του χάσματος των γενεών, η αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού, η ανάπτυξη διαγενεακής αλληλεγγύης, καθώς και η αναγνώριση και προβολή της περιθωριοποίησης που υφίστανται σε διάφορα επίπεδα οι δύο ηλικιακές ομάδες. 

Δείτε επίσης: