Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό έργο “Roads of Recognition”, στο οποίο το ΠΣΣΕ συμμετείχε ως εταίρος. Το έργο διήρκησε 2 χρόνια και υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις. Κύριος στόχος του έργου ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς και η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων για αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων. 

 

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 6 συναντήσεις των εταίρων (Ολλανδία – Νοεμ. 2013, Κύπρος – Απρ. 2014, Πολωνία – Ιουν. 2014, Τσεχία – Οκτ. 2014, Ιρλανδία – Φεβρ. 2015). Το Μάιο του 2015 πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία η 6η και τελευταία συνάντηση των συμμετεχόντων καθώς και το τελικό συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου.

 

Ανάμεσα στα τελικά αποτελέσματα του έργου εντάσσονται ένας Οδηγός για τις εθελοντικές οργανώσεις  για τη χρήση/συμπλήρωση του πιστοποιητικού Europass για τους εθελοντές αναγνωρίζοντας και πιστοποιώντας τις δεξιότητες που απέκτησαν μέσα από την εθελοντική τους δράση καθώς και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων ώστε να αξιοποιούν τα εργαλεία, τους θεσμούς και τις διαδικασίες για αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από την εθελοντική προσφορά.

 

Οι εταίροι του έργου: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού - Κύπρος, Dutch National Europass Centre –Ολλανδία, Education and Social Research Centre – Πολωνία, Czech Council of Children and Youth – Τσεχία, National University of Ireland – Ιρλανδία και συντονιστής του έργου Scouting Gelderland –Ολλανδία.

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

 

 

Δείτε επίσης: