Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε σειρά προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο ‘Κατάρτιση Επαγγελματιών στους Τομείς: Πολιτικές – Διοίκηση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Προγραμμάτων στον Εθελοντικό Τομέα’.

 

Επαγγελματίες λειτουργοί και ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση ή/και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της οργάνωσης καθώς και στην υλοποίηση ή επίβλεψη των κοινωνικών προγραμμάτων είχαν την ευκαιρία να τύχουν εκπαίδευσης στους ακόλουθους θεματικούς τομείς κατάρτισης: Πολιτικές, Διοίκηση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Προγραμμάτων στον Εθελοντικό Τομέα.

 

Το εντατικό ημερήσιο πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης, επισκέψεις σε κοινωνικά προγράμματα/πλαίσια για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στον τομέα της αρμοδιότητας τους. 

 

Δείτε επίσης: