Το ΠΣΣΕ, με την υποστήριξη του Κυπριακόύ Τομέα - Τμήμα Επισκέψεων και Σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διοργάνωσε κατά το 2010 και 2007 εκπαιδευτική επίσκεψη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων μελών του. Οι συμμετέχοντες (σύνολο 80 εκρποσώποι εθελοντικών οργανώσεων) είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενημερωθούν επί τόπου για τη λειτουργία τους.  

Δείτε επίσης: