Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010, το ΠΣΣΕ εκπόνησε έρευνα με τίτλο ‘Χαρτογράφηση των αναγκών και των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού’ η οποία εντασσόταν στο έργο του ΠΣΣΕ με τίτλο ‘Εθελοντές Κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού’ - Δίνουμε ‘φωνή’ στις ευπαθείς ομάδες*.  

 

Η έρευνα, η οποία εκπονήθηκε με τη συνεργασία του εταίρου του έργου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και με συνεργαζόμενους φορείς τα  Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού, είχε ως κεντρικό άξονα τη συλλογή και καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης αναδεικνύουν τις επί μέρους διαστάσεις των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων και μπορούν να τροφοδοτήσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να σχεδιαστούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις,  πολιτικές αποφάσεις και μέτρα από το κράτος για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ομάδων αυτών. Μπορούν επίσης να καταστούν ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε εθελοντική οργάνωση/ΜΚΟ για αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευπαθούς ομάδας που εκπροσωπεί.  

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση των δράσεων που υλοποίησε το ΠΣΣΕ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 2010.

Δείτε επίσης: