Το ΠΣΣΕ εντοπίζει πληροφορίες που ενδιαφέρουν τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ στο σύνολο τους ή και κάθε οργάνωση ξεχωριστά και αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση σε καθημερινή βάση. 

Μέσα από διάφορους μηχανισμούς παρακολούθησης των τοπικών & διεθνών εξελίξεων η Υπηρεσία ενημερώνει, μεταξύ άλλων για: 

  • Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εθελοντικές οργανώσεις & για τις πολιτικές της Ε.Ε.
  • Ανακοινώσεις, Νομοσχέδια & Νέα Μέτρα των Υπουργείων, της Βουλής των Αντιπροσώπων, και άλλων φορέων.
  • Τοπικές/διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια κ.ά.

Δείτε επίσης: