Για να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο του, το ΠΣΣΕ λειτουργεί Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων η οποία παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις με τη συνεργασία αντίστοιχων συντονιστικών σωμάτων, θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και των αρμόδιων υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Απώτερος σκοπός είναι να βοηθηθούν όλες οι εθελοντικές οργανώσεις να ανακαλύπτοντας όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ.​

Δείτε επίσης: