Για αξιοποίηση των εσόδων των κουτιών συλλογής χρημάτων που έχει τοποθετημένα το ΠΣΣΕ στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου το ΠΣΣΕ λειτουργεί  Σχέδιο Επιχορήγησης του ΠΣΣΕ, για τις εθελοντικές οργανώσεις. 

Δείτε επίσης: