Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ αξιοποιούν την αίθουσα πολλαπλής χρήσης και  τον τεχνολογικό εξοπλισμό του ΠΣΣΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων.  

Δείτε επίσης: