Το ΠΣΣΕ προσφέρει μία μεγάλη σειρά εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για υποστήριξη των ΜΚΟ στην ανάπτυξη διαδικασιών, πρωτοκόλλων κ.ά. τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κάθε ΜΚΟ.  Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποσταλούν τα εργαλεία που σας ενδιαφέρουν.

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης: