Υπηρεσία πρότυπων εγγράφων

  • Πρότυπο καταστατικό Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού
  • Πρότυπο καταστατικό πολυδύναμου κέντρου

Δείτε επίσης: