Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο νησί μας μετά το 2013 ανέδειξαν τον οργανωμένο εθελοντισμό ως δυναμικό μηχανισμό κινητοποίησης και προσφοράς προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Για τον συντονισμό των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των φορέων παροχής τροφίμων και ειδών στις ευπαθείς ομάδες, λειτούργησε από το 2014-2018 από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού σε συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, το μηχανογραφημένο σύστημα "ΑΡΩΓΗ" στο οποίο συνδέθηκαν 55 φορείς και Κοινωνικά Παντοπωλεία, σε παγκύπρια βάση.

 

Το ΠΣΣΕ και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού ορίστηκαν ως εκτελεστές της επεξεργασίας για σκοπούς υποστήριξης του συστήματος και διαχείρισης της αίτησης παροχής υποστήριξης. Το ΠΣΣΕ ανέλαβε επίσης την ετοιμασία του εκπαιδευτικού εγχειριδίου του Μηχανογραφημένου Συστήματος βάσει του οποίου έγινε η εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος.

Δείτε επίσης: