• Δελτίο Τύπου «Τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τους εράνους» 18/2/15
  • Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 30/1/15 - Δελτίο τύπου Διάσκεψης
  • Δελτίο Τύπου, 23/1/15 "Ανάγκη άμεσης πάταξης της εκμετάλλευσης των φιλάνθρωπων αισθημάτων των πολιτών και προστασίας των πραγματικών εθελοντών και του έργου των εθελοντικών μας οργανώσεων/ΜΚΟ"
  • Συμμετοχή ΠΣΣΕ και ΕΣΣΕ στην Αρχή Αδειών διενέργειας εράνων στα πλαίσια του Περί Διενέργειας εράνων Νόμου του 2014
  • Συνεργασία ΠΣΣΕ με όλους τους αρμόδιους φορείς για πάταξη του φαινομένου
  • Συμβολή ΠΣΣΕ στις εργασίες τροποποίησης της περί Διενέργειας Εράνων Νομοθεσίας Κεφ. 95 και Ν. 41/73
  • Εκστρατεία πάταξης των παράνομων εράνων - 2012 [Δελτίο Τύπου]

 

Χρήσιμα Έγγραφα:

Δείτε επίσης: