Το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ Αμμοχώστου διοργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα : «Προώθηση υπηρεσιών και καλών σχέσεων συνεργασίας των εθελοντικών οργανώσεων με τους εξυπηρετούμενους και εθελοντές», στα γραφεία του ΕΣΣΕ Αμμοχώστου (18/11/2014 και 24/11/2014)

 

 

Δείτε επίσης: