Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού συναντήθηκαν στις 4/5/15 με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για να συζητήσουν διάφορες πτυχές που αφορούν την περαιτέρω ενδυνάμωση του εθελοντισμού στην Κύπρο.  Μετά από εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων τα δύο μέρη κατέληξαν στα ακόλουθα:

 

  • Υπάρχει ανάγκη για την περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων της κοινωνίας.  Οι διάφορες ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν θα καταγραφούν σε έγγραφο πολιτικής το οποίο θα υιοθετήσει η κυβέρνηση κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με όλους του κρατικούς και μη φορείς τους τόπου.  Το εν λόγω έγγραφο θα καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της πολιτείας με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.

 

  • Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υποστηρίξει το πρότυπο πιστοποίησης του ΠΣΣΕ με τίτλο: «Πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και ανάπτυξης» μέσω του οποίου θα πιστοποιούνται οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ που λειτουργούν αποτελεσματικά βάσει του σχετικού προτύπου που έχει σχεδιαστεί.  

Δείτε επίσης: