Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015 το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου, στα πλαίσια της Εκστρατείας «Προστασία του Περιβάλλοντος», καθάρισε το Πάρκο Επιμορφωτικών Κέντρων Πάφου στο Αναβαργός. Στην εκστρατεία συμμετείχαν Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών του Ε.Σ.Σ.Ε.Π., Μέλη του Κέντρου Ενηλίκων Πάφου και Μέλη των Επιμορφωτικών Κέντρων Πάφου.

 

Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην προσπάθεια μας.

 

Δείτε επίσης: