Στις 15 Μαίου 2015 το Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στα πλαίσια της Εκστρατείας Προαγωγής Πολιτισμού, καθάρισε τον Αρχαιολογικό χώρο Ελληνόσπηλιοι. Στην εκστρατεία, συμμετείχαν εθελοντές του Σώματος Εθελοντών του Ε.Σ.Σ.Ε.Π. και μέλη των Κέντρων Ενηλίκων Πάφου και Μουττάλλου. Το Τμήμα αρχαιοτήτων υποστήριξε την εκστρατεία με προσωπικό του Τμήματος, οι οποίοι είχαν και τον απαραίτητο εξοπολισμό.

 

Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, για την συμπαράσταση και υποστήριξη τους.

Δείτε επίσης: