5η  ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
«Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη Δημόσια Υπηρεσία»

30 Οκτωβρίου 2015 στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2015, η 5η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Μετά από χαιρετισμό και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου, τη Σύνοδο προσφώνησε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Σταύρος Ολύμπιος και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας κ. Γιώργος Παμπορίδης, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου κ. Αίγλη Παντελάκη, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Ασσιώτης και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη.

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε, από τον εκπρόσωπο των βουλευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το Υπόμνημα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών που ετοιμάσθηκε από το ΠΣΣΕ με θέμα: «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη Δημόσια Υπηρεσία». Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους 56 βασικούς βουλευτές (εκπροσώπων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ) και τοποθετήσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Υγείας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Συντονισμού και Ανάπτυξης και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Το Υπόμνημα το οποίο εγκρίθηκε από την 5η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό ώστε οι εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο το οποίο επιτελούν.  Το θέμα της 5ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ με τη δημόσια υπηρεσία» ανέδειξε το βαθμό της σχέσης μεταξύ των οργανώσεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εντόπισε τα αδύνατα σημεία με στόχο τη βελτίωση τους αλλά και τα δυνατά σημεία αυτής της σχέσης ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σχέση του κράτους με τον εθελοντικό τομέα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  Η Σύνοδος, δεν παρέμεινε σε αυτό το ειδικό θέμα, αλλά έκανε και ανασκόπηση της προόδου που έγινε στα αιτήματα των προηγούμενων Συνόδων της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να  γίνει προσπάθεια να προωθηθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όσα έχουν απομείνει.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους των διαφόρων τομέων δραστηριότητας των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να κάνουν προφορικές τοποθετήσεις στη βάση του Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. 

 

> >  Πρακτικά 

 

 

Δείτε επίσης: