Στις 21 Ιουλίου 2015 στο γραφείο του Ε.Σ.Σ.Ε. Πάφου παραδόθηκαν από τα Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου ΚΕΔΙΦΑΠ παιδικά είδη (γάλα, πανάκια, φαρίν λακτέ κ.ά) αξίας €1000 (χίλιων ευρώ). Τα είδη αυτά θα αξιοποιηθούν για τις άπορες οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στο Κέντρο Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών του Ε.Σ.Σ.Ε.Π. καθώς και από τους άλλους φορείς που λειτουργούν κοινωνικά παντοπωλεία. 

 

Νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τα Ενωμένα φαρμακεία Κύπρου και ελπίζουμε την ίδια ευαισθησία να δείξουν και άλλοι φορείς. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Χαράλαμπο Ηρακλέους και κ. Εύη Κιννή για τη συνεργασία.

Δείτε επίσης: