Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού μέσα στα πλαίσια του ρόλου του για επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του, πραγματοποίησε κατά το 2ο εξάμηνο του 2015, δύο σεμινάρια.

Τα σεμινάρια είχαν σχέση με το « πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης » των οργανώσεων μελών του ΠΣΣΕ.

Το πρώτο Σεμινάριο που έγινε στις 28/9/2015 είχε τίτλο « Στρατηγικός Σχεδιασμός της Εθελοντικής Οργάνωσης » με εκπαιδευτή τον κ. Γρηγόρη Νεοκλέους- Σύμβουλο σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικής.

Το δεύτερο Σεμινάριο με τίτλο  « Πρακτικές Αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθελοντικής Οργάνωσης» με τον  ίδιο εκπαιδευτή έγινε σε δύο μέρες, στις 26/10 και 4/11/ 2015.

 

Δείτε επίσης: