Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου μέσα στα πλαίσια του ρόλου του για επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του, πραγματοποίησε κατά το 2ο εξάμηνο του 2015, τέσσερα σεμινάρια.  Τα σεμινάρια συνδέονταν  με το «Πρότυπο πιστοποίησης αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης» του ΠΣΣΕ.

Το πρώτο διήμερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22/9/ 2015 με θέμα « Πρακτικές Αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθελοντικής Οργάνωσης» με εκπαιδευτή τον κ. Γρηγόρη Νεοκλέους,  Σύμβουλο σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικής.

Το δεύτερο διήμερο σεμινάριο με θέμα «Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού και εθελοντών για βελτίωση της αποδοτικότητας της Οργάνωσης» με τον  ίδιο εκπαιδευτή έγινε στις 12 και 13/10/2015.

Το τρίτο διήμερο σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση της Επένδυσης στην Κατάρτιση και Ανάπτυξη του Προσωπικού και των Εθελοντών της Εθελοντικής Οργάνωσης » με τον  ίδιο εκπαιδευτή έγινε στις 2 και 3/11/2015.
       

Και το τέταρτο σεμινάριο με θέμα  «Οικονομικός Σχεδιασμός και βιωσιμότητα της Εθελοντικής Οργάνωσης» πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2015 με εκπαιδευτές τον κ. Κώστα Χαραλαμπίδη, Σύμβουλος  επιχειρήσεων και την Δρ Ελένη Ασπρογένους, Διοίκηση επιχειρήσεων.                           

 

 

Δείτε επίσης: