Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του ΠΣΣΕ οργάνωσαν στις 23/3/ και 1/3/2016  Σεμινάριο με θέμα « Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εθελοντών για Βελτίωση της Αποδοτικότητας της Οργάνωσης» με εισηγητή τον κ. Γρηγόρη Νεοκλέους – Σύμβουλο σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικής. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθυντικά Στελέχη των Εθελοντικών Οργανώσεων  μελών του ΕΣΣΕ Λεμεσού.

Δείτε επίσης: