Το Σώμα Εθελοντών Πάφου έχει σήμερα γραμμένους γύρω στους 71 εθελοντές.

Κάποιοι από αυτούς προσφέρουν τακτικά και κάποιοι έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. 

 

Οι εθελοντές προσφέρουν στους πιο κάτω τομείς:

  • Φροντιστηριακά μαθήματα σε άπορα παιδιά. 
  • Βοήθεια στα προγράμματα που εξυπηρετούν παιδιά και οικογένειες.
  • Εξασφάλιση υλικών αγαθών (ρουχισμός, σχολικά είδη, παιχνίδια, οικιακός εξοπλισμός).
  • Βοήθεια και συμμετοχή σε εράνους.
  • Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Πάφου βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για να προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στους ασθενείς, επισκέπτες στο χώρο του Νοσοκομείου, βοήθεια στις εγγραφές, γραφειακές εργασίες, επισκέψεις και συντροφιά σε ασθενείς που είναι μόνοι τους και σε ότι, άλλο κριθεί αναγκαίο.  
  • Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών του Ε.Σ.Σ.Ε.Π. συμμετείχαν στην Εκστρατεία «Προστασία του Περιβάλλοντος» και καθάρισαν το Πάρκο Επιμορφωτικών Κέντρων Πάφου στο Αναβαργός. 
  • Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών του Ε.Σ.Σ.Ε.Π. στα πλαίσια της Εκστρατείας Προαγωγής Πολιτισμού, καθάρισαν τον Αρχαιολογικό χώρο Ελληνόσπηλιοι. 
  • Δεντροφύτευση 

Δείτε επίσης: