Το πρότυπο πιστοποίησης του ΠΣΣΕ με τίτλο: «Πιστοποίηση αποτελεσματικής λειτουργίας, βιωσιμότητας, και ανάπτυξης», αποτελεί ένα νέο εργαλείο που προσφέρει το ΠΣΣΕ στα μέλη του το οποίο δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας τους από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους και συνεχούς αποτελεσματικής ανάπτυξης τους.  

Το πρότυπο έχει 8 δείκτες και 20 κριτήρια αλλά και αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν οι οργανώσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να λάβουν το πρότυπο.  

Στάδια προτύπου:
Σεμινάρια (συμμετοχή σε σεμινάρια διάρκειας 56 ωρών)
Συμπλήρωση εντύπων για αξιολόγηση
Συμβουλευτική καθοδήγηση
Αξιολόγηση
Πιστοποίηση
 

Δείτε επίσης: