Μετά από δύο πρόσφατα δυστυχήματα στα οποία είχαν εμπλακεί ηλικιωμένοι, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων, θέτει τους ακόλουθους προβληματισμούς:

Ηλικιωμένοι γίνονται συχνότερα θύματα παρά θύτες αφού οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι τα περισσότερα δυστυχήματα προκαλούνται από νέους. Εντούτοις, επειδή προωθείται νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει πιο συχνούς και εντατικούς ελέγχους της φυσικής κατάστασης για ηλικιωμένους οδηγούς τονίζεται η ανάγκη να ληφθούν μέτρα τα οποία να προστατεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και παραγνώριση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων.

 

Η επιτροπή συμφωνεί για θέσπιση μειωμένης ένδειξης αλκοόλης στο αίμα πάνω από κάποια ηλικία. Αλλά για τον έλεγχο της φυσικής και πνευματικής ικανότητας για οδήγηση κριτήριο πρέπει να είναι η γενική κατάσταση του ατόμου. Χρειάζεται πρόνοια ώστε η συχνότερη εξέταση, ανανέωση άδειας και ασφάλισης να μην γίνει μια ακόμα επιβάρυνση, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους ηλικιωμένους οδηγούς, παρά μόνο αν συντρέχει λόγος.

 

Ειδικά για την ασφάλιση, είναι παλιό αίτημα της επιτροπής να μην επιβάλλονται τόσο αυξημένα ασφάλιστρα στους ηλικιωμένους παρά μόνο αν προκαλέσουν δυστύχημα, όπως ισχύει για όλους τους ασφαλιζόμενους οδηγούς.

 

Θεωρούμε αυτονόητο, όσο η φυσική κατάσταση ενός ηλικιωμένου ατόμου το επιτρέπει, να μην αποστερείται από την δυνατότητα αυτόνομης διακίνησης που είναι σημαντική για καλύτερο επίπεδο ζωής.

 

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας 

Βουλής των Γερόντων

8/7/16

Δείτε επίσης: