Αποτελέσματα 
6ης  ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ»

8 Φεβρουαρίου 2017 στη Βουλή των Αντιπροσώπων 


 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2017, η 6η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών με πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Μετά από χαιρετισμό και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου από τον  Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Ηλίας Δημητρίου,  ανέγνωσε το χαιρετισμό του Προέδρου του ΠΣΣΕ,  και απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου κ. Αίγλη Παντελάκη, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη και εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο  κ. Ιωάννης Παπουής.

 

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε, από τον εκπρόσωπο των βουλευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το Υπόμνημα της 6ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών που ετοιμάσθηκε από το ΠΣΣΕ με θέμα: «Εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ». Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους 56 βασικούς βουλευτές (εκπροσώπων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ) και τοποθετήσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

 

Η Σύνοδος ανέδειξε διάφορες πτυχές του θέματος με στόχο να αναγνωριστεί η σημασία της εμπλοκής των νέων στις ΜΚΟ.  Τέθηκαν, από τους βουλευτές διάφορα προβλήματα που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή τους όπως: η  έλλειψη χρόνου, η μη επαρκής παροχή κινήτρων, το τεχνολογικό χάσμα των γενεών, ο περιορισμός των ευκαιριών χρηματοδότησης νέων ή πρωτοποριακών ιδεών, κάτι το οποίο αποθαρρύνει τους νέους να παραμείνουν στις ΜΚΟ κ.ά.  

 

Η ολομέλεια της συνόδου συμφώνησε ομόφωνα ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των νέων στις ΜΚΟ. Η 6η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών κάλεσε το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο ώστε η νεολαία, προσφέροντας της τις απαραίτητες δυνατότητες και ευκαιρίες, να αναλάβει το ρόλο που της αρμόζει για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. 

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους των διαφόρων τομέων δραστηριότητας των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να κάνουν προφορικές τοποθετήσεις στη βάση του Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. 

 

Δείτε επίσης: