Συμμετοχή ΠΣΣΕ σε τηλεοπτικές εκπομπές

Θέμα: Παγκύπρια Εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών για παιδιά άπορων οικογενειών

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2016

 

  

 

 

2015

 

Δείτε επίσης: