Απονομή υποτροφίας στο ΠΣΣΕ
από το INTERCOLLEGE

 
Το ΠΣΣΕ έχει προχωρήσει στην απονομή μιας υποτροφίας σε νεαρό άτομο που πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν στην προκήρυξη της υποτροφίας για φοίτηση σε προπτυχιακό κλάδο σπουδών στο INTERCOLLEGE. Ευχαριστούμε θερμά το INTERCOLLEGE για την παραχώρηση της υποτροφίας η οποία δίνει την ευκαιρία σε νεαρό άτομο που αντιμετωπίζει κοινωνικοοικονομικά προβλήματα να ενταχθεί σε πρόγραμμα σπουδών και να αποκτήσει πτυχίο. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές του.

Δείτε επίσης: