Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  στο πλαίσιο της προσπάθειας του να συγκεντρώσει τα κοινά προβλήματα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ προκειμένου να τα προωθήσει στους διάφορους φορείς και της προσπάθειας του για περαιτέρω αναγνώριση και ενίσχυση του έργου των εθελοντών,  πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του με τους προέδρους των οργανώσεων μελών του την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016.

 

Στη συνάντηση ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος τόνισε την αναγκαιότητα του εθελοντισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και χαρακτήρισε τον εθελοντισμό ως κινητήριο δύναμη για την επίλυση προβλημάτων και αναγκών σε κάθε τομέα της κοινωνίας όπως είναι η ευημερία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κτλ.

 

Οι πρόεδροι των οργανώσεων συζήτησαν διάφορα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και επηρεάζουν τις ΜΚΟ όπως η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους, η εμπορικοποίηση του εθελοντισμού και οι παράνομοι έρανοι, τα διάφορα μέτρα του κράτους όπως είναι το ΕΕΕ, τα νέα μέτρα για την παιδεία και την υγεία, κ.ά. και πώς αυτά επηρεάζουν τις διάφορες ομάδες που οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ υπηρετούν. 

 

Συζήτησαν επίσης ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη:

  • η μεγαλύτερη εμπλοκή του κράτους στη δημιουργία δομών και στην μεγαλύτερη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΜΚΟ που εξυπηρετούν παιδιά με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
  • η συμμετοχή των ΜΚΟ σε όλες τις διαδικασίες χάραξης και υλοποίησης των πολιτικών του κράτους, ιδιαίτερα στα πλαίσια του νομοθετικού έργου, 
  • η βελτίωση των νομοθεσιών που επηρεάζουν τις οργανώσεις και τους εθελοντές, 
  • η πάταξη κάθε μορφής διαφθοράς και η προώθηση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα των οργανώσεων και της κοινωνίας γενικότερα.  

 
Για τα θέματα της χρηστής διοίκησης ο πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος ανακοίνωσε ότι το ΠΣΣΕ έχει διαμορφώσει Κώδικα Χρηστής Διοίκησης για τις οργανώσεις μέλη του ο οποίος θα τύχει διαβούλευσης τους επόμενους μήνες ώστε να εφαρμοστεί αρχές του νέου έτους.   Τέλος οι πρόεδροι των οργανώσεων επεσήμαναν την ανάγκη συντονισμού των οργανώσεων από το ΠΣΣΕ και συμφώνησαν ότι μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια μπορούν πραγματικά να εξευρεθούν λύσεις στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

 

Δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο:

Δείτε επίσης: