Το ΠΣΣΕ επεκτείνοντας τη συνεργασία του με τον επιχειρηματικό κόσμο έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ, το οποίο εγκαινιάζει μία νέα περίοδο συνεργασίας προς όφελος του εθελοντισμού.  Οι τομείς της συνεργασίας που προνοούνται στο Μνημόνιο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις για την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού, την υποστήριξη των εκστρατειών των Σωμάτων Εθελοντών, την αντιμετώπιση κοινωνικών και άλλων αναγκών και γενικότερα δραστηριότητες για την προώθηση κοινών στόχων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του εθελοντισμού.

Δείτε επίσης: