Πιστοποίηση ΣΚΕ Ξυλοτύμβου στα πλαίσια του προτύπου «Αποτελεσματική λειτουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη» του ΠΣΣΕ

 
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού προχώρησε στην απονομή πιστοποίησης στο ΣΚΕ Ξυλοτύμβου στα πλαίσια του προτύπου που εφαρμόζει με τίτλο «Αποτελεσματική λειτουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη».  Η απονομή της διάκρισης, έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2016, στα πλαίσια της καθιερωμένης δεξίωσης που παραθέτει κάθε χρόνο το προεδρικό ζεύγος, προς τιμήν των εθελοντών, στο Προεδρικό Μέγαρο. Την πιστοποίηση παρέλαβε ο πρόεδρος του ΣΚΕ κ. Αντρέας Σεργίου. Το ΣΚΕ Ξυλοτύμβου κατάφερε να αποκτήσει την πιστοποίηση που προσφέρει το ΠΣΣΕ στις οργανώσεις μέλη του, στα πλαίσια του προτύπου «Αποτελεσματική λειτουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη» το οποίο δίνει την ευκαιρία στις εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ να εκπαιδευτούν σε βέλτιστες πρακτικές διοίκησης με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους και της συνεχούς αποτελεσματικής ανάπτυξής τους.  Οι εθελοντικές οργανώσεις που έχουν εφαρμόσει αυτές τις βέλτιστες πρακτικές στην οργάνωση τους, αξιολογούνται από ανεξάρτητο αξιολογητή, και εάν κριθεί ότι πληρούν όλα τα κριτήρια του προτύπου τους απονέμεται πιστοποίηση.  

Δείτε επίσης: