Την 1η Φεβρουαρίου 2017  πραγματοποιήθηκε,  στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, συγκέντρωση των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού κατά την οποία έγινε Διαβούλευση του Κώδικα Χρηστής Διοίκησης τον οποίο ετοίμασε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και πρότεινε στις Οργανώσεις μέλη του. Της Διαβούλευσης προέδρευσε ο Πρόεδρος του  Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού κ. Σταύρος Ολύμπιος.

Δείτε επίσης: