ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενόψει των διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαβούλευση για το θέμα αυτό, για άμεση προώθηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας.

 

Είναι χρέος όλων μας να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο να υπερπηδηθούν οποιαδήποτε εμπόδια και να εξευρεθούν λύσεις στα προβλήματα που ακόμα υφίστανται ώστε οι πολίτες, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας, να απολαμβάνουν το μεγάλο αγαθό της υγείας.

 

Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από εποικοδομητική συζήτηση θα εξευρεθούν συναινετικές λύσεις για να προχωρήσει τάχιστα η μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας.

 

Διοικούσα Επιτροπή   
Παγκύπριο Συντονιστικό  Συμβούλιο Εθελοντισμού

Δείτε επίσης: