ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΚΟ

 

H εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί διαχρονικά την κάθε οργάνωση ξεχωριστά.   Το θέμα αυτό, απασχόλησε και  την 6η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, που διοργανώνεται κατ’ έτος από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην  ανάγκη ευαισθητοποίησης των ΜΚΟ για αντιμετώπιση διαφόρων φαινομένων που δυσκολεύουν την εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ.   Είναι υποχρέωση όλων μας να δώσουμε ώθηση και συνέχεια στις ΜΚΟ επιδιώκοντας την εμπλοκή νέων ανθρώπων.

 

Α/Α

Προβλήματα / θέματα που τέθηκαν στη Σύνοδο και δυσκολεύουν την εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ:

 

Εισηγήσεις για τρόπους αντιμετώπισης:

 

1

Έλλειψη χρόνου

 

 • Παροχή μορφών εθελοντικής εργασίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και του διαδικτύου (π.χ. μεταφράσεις, ετοιμασία εγγράφων, επιμέλεια κειμένων, γραφιστικές τέχνες, έρευνα, εκπαίδευση, κτλ που επιτρέπει στους εθελοντές να εργάζονται με ευέλικτο τρόπο, στο δικό τους χώρο και χρόνο[1].

 

2

Δυσκολία υλοποίησης μίας νέας ή καινοτόμας/πρωτοποριακής ιδέας

 

 • Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους νεαρούς εθελοντές να μοιράζονται τις απόψεις, τις πρωτοποριακές και καινοτόμες τουςιδέες
 • Παροχή στήριξης στην υλοποίηση νέων ιδεών

 

3

Έλλειψη κινήτρων για να παραμείνουν ενεργοί οι νέοι στον εθελοντισμό

 • Παροχή εκπαίδευσης με την προώθηση της συμμετοχής τους σε σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκτήσουν νέες γνώσεις/εμπειρίες
 • Παραχώρηση πιστοποίησης/βεβαίωσης για την εθελοντική τους προσφορά

 

4

Ασφάλεια των εθελοντών από κινδύνους

 • Δημιουργία ασφαλούς και ευχάριστου κλίματος κατά την εθελοντική προσφορά

 

5

Τεχνολογικό χάσμα των γενεών

 

 • Εισαγωγή ψηφιακών εκστρατειών για την οργάνωση, τα προγράμματα, τις δραστηριότητες και τους τομείς εθελοντικής προσφοράς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

 

6

Ηλικιακές διακρίσεις

 • Ανανέωση των μελών του ΔΣ για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια στις οργανώσεις
 • Προώθηση ισόρροπης συμμετοχής των εθελοντών από διαφορετικά ηλικιακά πλαίσια στα διοικητικά συμβούλια (και θεσμοθέτηση ποσοστού συμμετοχής νεαρών εθελοντών)
 • Δημιουργία ομάδων/τμημάτων νέων στην οργάνωση
 • Καθορισμός συντονιστή των νεαρών εθελοντών

 [1] Παραδείγματα:  https://www.onlinevolunteering.org/en

Δείτε επίσης: