Με αφορμή την 6η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία πραγματοποιήθηκε στις  8/2/17 στη Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα την «Εμπλοκή των Νέων στις ΜΚΟ», το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προγραμματίζει τη δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας (σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) με θέμα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό διαχρονικά.

 

Η ιστορία μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα νέων ανθρώπων που έθεσαν τις βάσεις του σημερινού εθελοντικού κινήματος.  Πολλές οργανώσεις που λειτουργούν σήμερα είχαν στο πηδάλιο, κατά τη δημιουργία τους, νέους και νέες με όραμα και νέες ιδέες,  που με ετοιμότητα έσπασαν τα τότε στερεότυπα και δημιούργησαν ποικίλες οργανώσεις για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της κοινωνίας.

 

Για το σκοπό αυτό, οργανώσεις νεολαίας μπορούν να στείλουν φωτογραφίες που να μπορούν να αποτυπώσουν με κάποια δυνατά μηνύματα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό στο πλαίσιο της διαχρονικής εξέλιξης του έργου της οργάνωσης.  

 

 

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουλίου 2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνείτε με το ΠΣΣΕ στο τηλ. 22514786, ext. 2. 

Δείτε επίσης: