ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού εκφράζει την ευαρέσκεια του για την ψήφιση της τροποποίησης του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και χαιρετίζει την όλη διαδικασία εκσυγχρονισμού του καθεστώτος και των υποχρεώσεων των ΜΚΟ επειδή ικανοποιεί πάγιο αίτημα του ΠΣΣΕ για δημιουργία διαφανούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος λειτουργίας για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.    Το θέμα αυτό απασχόλησε εδώ και καιρό το ΠΣΣΕ και με υπομνήματα και εκθέσεις του προς όλους τους αρμόδιους φορείς είχε ζητήσει τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νόμου.  Ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων είναι μια μεγάλη και θετική εξέλιξη για το μέλλον του εθελοντικού τομέα και το ΠΣΣΕ θα παρακολουθεί και θα συμβάλλει στην εφαρμογή του. 

 

Δείτε επίσης: