ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Συντονισμός των εκδηλώσεων των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε συνάντηση στις 22/6/17 με τις παγκύπριες εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις μέλη του στην οποία συμμετείχε και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ.   Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για επίτευξη καλύτερου  συντονισμού των παγκύπριων εκδηλώσεων των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων ώστε να αποφεύγονται τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διοργάνωση εκδηλώσεων διάφορων οργανώσεων την ίδια περίοδο όπως σύγχιση και μειωμένη ανταπόκριση του κοινού, μειωμένα έσοδα εκδήλωσης, σπατάλη δυνάμεων χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα, κ.ά.

 

Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων αφού αντάλλαξαν διάφορες απόψεις και κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού κατέληξαν ομόφωνα και δεσμεύτηκαν στα εξής:

 

 • να σχεδιάζουν έγκαιρα τον ετήσιο προγραμματισμό των εκδηλώσεων τους πριν την έναρξη κάθε έτους ώστε να γίνεται σωστός και έγκαιρος συντονισμός των εκδηλώσεων αυτών και να μην συμπίπτουν την ίδια χρονική περίοδο μεγάλες εκδηλώσεις.

   

 • να αποστέλλουν στο ΠΣΣΕ τον ετήσιο προγραμματισμό των εκδηλώσεων παγκύπριας εμβέλειας πριν την έναρξη κάθε έτους ώστε το ΠΣΣΕ να κοινοποιεί την εκδήλωση σε όλες τις οργανώσεις και να την καταχωρεί στο Ημερολόγιο δραστηριοτήτων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του.

   

 • να σέβονται τους σκοπούς και το έργο όλων των ΜΚΟ, χωρίς ανταγωνισμό ή ενέργειες που να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των άλλων οργανώσεων και των δραστηριοτήτων που διοργανώνουν. 

   

 • να επιδιώκουν τη μεταξύ τους συνεργασία ιδιαίτερα οι οργανώσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο.

 

Το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει το συντονισμό των εκδηλώσεων παγκύπριας εμβέλειας των μελών του ως εξής:

 

 • Όταν παρατηρείται οποιαδήποτε σύγκρουση εκδηλώσεων θα παρεμβαίνει και θα μεσολαβεί για τον καθορισμό των εκδηλώσεων σε διαφορετικές περιόδους.

 

 • Θα συνεχίσει την καθημερινή ενημέρωση του κεντρικού Ημερολογίου των δραστηριοτήτων των μελών του το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του www.volunteerism-cc.org.cy ώστε τα μέλη του και το κοινό να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες και τις ώρες των εκδηλώσεων των οργανώσεων μελών του.

 

 • Θα αποστέλλει στις οργανώσεις μέλη του τις εκδηλώσεις κάθε μήνα όπως θα έχουν οριστικοποιηθεί.

 

 • Θα συνεχίσει να προωθεί οποιαδήποτε ανακοίνωση εκδήλωσης του κοινοποιηθεί από οργάνωση στις υπόλοιπες οργανώσεις μέλη του.

 

 

Δείτε επίσης: