Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού έχει κυκλοφορήσει την ΣΤ΄ έκδοση  2017 του Οδηγού των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού. Στο  έντυπο αυτό περιέχονται με μεγάλη συντομία στοιχεία για την κάθε Εθελοντική Οργάνωση μέλος του ΕΣΣΕ Λεμεσού.

 

  • ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΣΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δείτε επίσης: