Αποτελέσματα 
7ης  ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Προτεραιότητα των ΜΚΟ είναι η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια

18 Απριλίου 2018 στη Βουλή των Αντιπροσώπων Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2018, η 7η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία διοργανώνεται από το  Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει». 

Μετά από χαιρετισμό και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου από τον  Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, χαιρετισμό απεύθυναν ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού, κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη.

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκε, από τον εκπρόσωπο των βουλευτών, κ. Ηλία Δημητρίου, το Υπόμνημα της 7ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών που ετοιμάστηκε από το ΠΣΣΕ με θέμα: «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει». Ακολούθησαν παρεμβάσεις στο θέμα της Συνόδου από τους 56 βασικούς βουλευτές (εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ) και τοποθετήσεις από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ και εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Υγείας και της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Η Σύνοδος ανέδειξε διάφορες πτυχές του θέματος με στόχο τον εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης αλλά και την επισήμανση νόμων που έχουν πρόσφατα ψηφιστεί ή νομοσχεδίων που είναι σε εξέλιξη και επηρεάζουν ή δυσχεραίνουν το έργο των ΜΚΟ.   

Η ολομέλεια της συνόδου συμφώνησε ομόφωνα ότι σε  οποιαδήποτε δραστηριότητα των εθελοντικών οργανώσεων, προτεραιότητα πρέπει να έχει η  χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια για εξασφάλιση της  ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών των ΜΚΟ στους συνανθρώπους μας και γενικότερα την κοινωνία. Η 7η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών κάλεσε το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο ώστε να εξευρεθούν λύσεις στα θέματα αυτά για την βελτίωση της λειτουργίας των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, δόθηκε η ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους των διαφόρων τομέων δραστηριότητας των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, να κάνουν προφορικές τοποθετήσεις στη βάση του Υπομνήματος, στην παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους. Σημαντικό εργαλείο της 7ης Συνόδου υπήρξε ο Κώδικας Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ  που ετοίμασε και έκδωσε το ΠΣΣΕ μετά από διαβούλευση με τις οργανώσεις μέλη του.

 

Πρακτικά Συνόδου

  

 


ΜΜΕ / Προβολή

 

 

Δείτε επίσης: